Vi närmar oss slutet

Hej fellow nerds.

Vi närmar oss slutet på resan för att få Zanguina – Rollspelet: Grundboken i mål. In house-tecknaren har tagit semester för att slutföra de sista av sina alster, och av renskrivningen inför slutgiltig korr återstår inte mycket. Dessutom har vi tagit extern hjälp av den eminenta tecknaren Per Gradin/Rip Danger för att illustrera vapen och rustningar. Ett par små exempel från båda illustratörer nedan.

Annonser

Rollformulär – ett utkast

Här kommer en förhandstitt på ett rollformulärsutkast. Kanske säger det lite om Zanguina. I övrigt rullar det på mot målet att färdigställa boken inför tryck. Vi har ett bra flöde och har fått struktur på arbetet, så det känns alltjämt positivt!

Lägesrapport 7/4

Haj allihop! Arbetet fortskrider på Zorkhfebers alla kontor, från Stockholms söderort till Helsingborg. Så hur går det då, undrar ni? Jo än så länge känns det som att vi har projektet under kontroll och kommer klara av tidsplanen.
I nuläget är 115 sidor till Zanguina – Rollspelet: Grundboken färdigkorrade och layoutade förutom bilderna. De kapitel som inkluderas i dessa sidor är Rollpersonen, Karaktärsutveckling och Färdigheter.
Förutom fortsatt korrläsande av resterande material pågår vapen- och rustningsbalansering på filialen i postnummerområde 127, medan finslipandet av Handlingar (främst avseende strid) får sig en genomgång på en av filialerna i postnummerområde 124.
I Helsingborg jobbar magikern Madz med illustrationer; de spelbara arterna (klara till 14/4) och inritning av de högpledgande crowdfundarna, Det skrivs även till världs-PDF:en, där texten om den Syntimbriska Halvön (aka Vikto) är ute för korrläsning, medan zorkh-skribenter i västra 124 skriver om västra Farangheta respektive västra Ispalana as we speak.